Nyt forskningsprojekt om hjernerystelse

Vi er med i et forskningsprojekt der udvikler et screeningsværktøj til måling af visuelle symptomer hos hjernerystelsesramte

I samarbejde med Dansk Center for Hjernerystelse og en række andre organisationer er vi gået sammen om at undersøge og udvikle screeningsværktøjer, der kan bruges til at afdække synsvanskeligheder hos personer med hjernerystelse.

Det ene screeningsværktøj er et spørgeskema, der skal være med til at afdække visuelle klager hos hjernerystelsesramte. Det andet er et eye-tracking baseret screeningsværktøj.

Projektet vil være med til at sætte større fokus på visuelle symptomer hos personer med hjernerystelse, forbedre opsporing af synsproblematikkerne og dermed give de hjernerystelsesramte mere optimale behandlingsforløb.

Det estimeres, at der årligt er ca. 25.000 hjernerystelsestilfælde i Danmark, hvor størstedelen af de hjernerystelsesramte oplever fuldkommen bedring inden for de første uger.1,2 30-40% har fortsat symptomer 3-6 måneder efter hjernerystelsen, som for nogle bliver kroniske. Det kaldes PCS (Post commotionel syndrom).3,4,5 Hjernerystelse påvirker ofte synet, men synsvanskeligheder hos hjernerystelsesramte bliver ikke altid opdaget i tide. Konsekvensen heraf er, at der ofte ikke igangsættes målrettet behandling af synsproblematikkerne. 

Læs mere om projektet på Dansk Center for Hjernerystelses hjemmeside: https://dcfh.dk/screeningsvaerktoej-til-maaling-af-visuelle-symptomer-hos-hjernerystelsesramte-er-under-udvikling/

  1. Carroll LJ et al. Methodological issues and research recommendations for mild traumatic brain injury: the WHO Collaborating Centre Task Force on Mild Traumatic Brain Injury. Journal of rehabilitation medicine 2004; 113-125.
  2. Junn C et al. Symptoms of Concussion and Comorbid Disorders. Curr Pain Headache Rep 2015; 19: 46.
  3. Cnossen MC et al. Prediction of Persistent Post-Concussion Symptoms after Mild Traumatic Brain Injury. J Neurotrauma 2018; 35: 2691-2698.
  4. Voormolen DC et al. Post-Concussion Symptoms in Complicated vs. Uncomplicated Mild Traumatic Brain Injury Patients at Three and Six Months Post-Injury: Results from the CENTER-TBI Study. J Clin Med 2019; 8.
  5. Ruff RM. Mild traumatic brain injury and neural recovery: rethinking the debate. NeuroRehabilitation 2011; 28: 167-180.