Skelen

Skelen

Skelen ( strabismus) er en tilstand, hvor en person ikke er i stand til at få de to øjne til samtidigt at se på det samme punkt, under normale synsmæssige forhold.

Et meget lille område af nethinden, kaldet fovea, bliver brugt når vi ser skarpt og tydeligt. Hvis dette punkt i de to øjne, ikke er rettet imod det samme objekt samtidigt, er det tegn på, at det ene øje er "drejet" i en anden retning end det andet øje. Denne " drejning " kan være ind , ud , op , ned eller en hvilken som helst kombination. Skeletilstanden kan være der hele tiden, den kan være der engang imellem, eller den kan skifte fra det ene øje til det andet.

Foruden det meget synlige, at øjet er drejet, har personen nedsat samsyn (binokulært syn) og dybdeopfattelse (stereopsis), og kan ofte udvikle nedsat synsopfattelse på det ene øje (dovent øje/amblyopi).

Når der opstår en skeletilstand, er det altid et udtryk for, at der er opstået vanskeligheder med samarbejdet imellem de to øjne, således at hjernen ikke på en nem og komfortabel måde kan fortsætte med at sammensmelte informationerne fra de to øjne til en helhed.

Skelen kan være resultatet af en stor forskel på brillestyrken på de to øjne. Men det kan også være hvis begge øjne er meget langsynede.

Andre årsager kan være alvorlige tilbagevendende ørebetændelser, lammelse af en eller flere øjenmuskler, eller en parese af en nerve til en af øjenmusklerne. Dette er nogle af de oftest forekomne årsager til skelen, men der findes mange andre kombinationer.

Hvordan vi søger at behandle eller rette denne skelen, afhænger af skeletypen og årsagen.

Skelen kan behandles eller rettes på et hvilken som helst alderstrin. I nogle tilfælde er det nemmere med børn, fordi skele tilstanden ikke har eksisteret så længe, og i andre tilfælde, er det nemmere med voksne, grundet den større forståelse og motivation.

Uanset om skelen er konstant eller lejlighedsvis, vil der som regel være behov for behandling, idet skele tilstanden ikke forsvinder af sig selv, og børn kan som hovedregel ikke vokse sig fra den.

Behandlingen består som reglen af et par briller og et sideløbende synstræningsprogram, der strækker sig over en længere periode med klinik og hjemmetræning.

Operation kan kosmetisk rette op på det skelende øje, men forbedrer kun samsynet i sjældne tilfælde.

I tilfælde hvor en operativ løsning foretrækkes, bør der laves intensiv synstræning både før og efter operationen for at forbedre chancerne for et godt samsynsmæssigt resultat.