Indlæringsproblemer

Indlæringsproblemer

Forskning har vist, at synet spiller en væsentlig rolle for den enkeltes evne til at være opmærksom og modtagelig i en undervisningssituation. Den overvejende del af hvad vi lærer, sker igennem det visuelle system.

Der er mange synsmæssige aspekter, der influerer på den enkeltes evne til at modtage undervisning. Det er almindelig kendt, at nærsynethed, langsynethed og bygningsfejl kan resultere i sløret eller anstrengt syn, og dermed kan have indflydelse på de skolemæssige præstationer. Der er imidlertid også mange børn som har fokuserings- og samsynsproblemer, der besværliggør skiftet fra bog til tavle og omvendt. Disse børn kan have svært ved bruge begge øjnene sammen, hvilket kan virke anstrengende på synet, og kan derved have indflydelse på opfattelsen og bearbejdelsen af det sete. Andre børn kan have svært ved at kontrollere deres øjenmotorik, hvilket kan resultere i at de mister overblikket, at de derfor læser den samme linje to gange, springer ord eller linjer over, gættelæser, bytter om på bogstaver og ord, og er måske nødt til at følge teksten med fingeren.

Et barn der allerede fra den første skoledag har problemer med bl.a. at bearbejde de synsmæssige informationer han eller hun stilles overfor, kan godt få følelsen af at skolen er overvældende. Skolesystemet er designet ud fra forestillingen om, at børn har de nødvendige visuelle færdigheder til at modtage undervisning.

Men ikke alle børn er synsmæssigt rede til at starte skolen på det givne tidspunkt. Det barn som ikke har udviklet de nødvendige færdigheder vil ikke få det fulde udbytte af undervisningen, og får som følge af de manglende færdigheder måske problemer med at læse, skrive, matematik, stavning, konstruktiv tænkning, div. sportsaktiviteter eller alm. udendørslege, samt sociale relationer til andre børn.

Nogle børn der har synsmæssige problemer i forbindelse med indlæring kan have gavn af briller til enten at forebygge eller til at afhjælpe disse vanskeligheder. Andre synsmæssige problemer er bedst hjulpet med synstræning, hvor der også kan anvendes linser og prismer i forbindelse med træningsøvelserne. Dette er med til at lære barnet nye strategier til at udvikle de nødvendige synsmæssige færdigheder.

Det er vigtigt at undersøge synet og alle de nødvendige synsmæssige færdigheder hos et barn, senest ved udgangen af det første skoleår for at kunne gribe ind, inden problemerne bliver alt for store.