Hjerneskade

Hjerneskade

En hjerneskade eller blodprop bliver ofte efterfulgt af et delvist tab af synsfelt. Da omfanget af det visuelle systems optager en stor del af hjernekapaciteten, og forgrener sig igennem hele hjernen, er der en stor risiko for skader.

Man har længe haft den opfattelse, at disse skader på hjernen ikke kunne ændres. Flere undersøgelser har forbedret forståelsen af hjernens plasticitet, og dens evne til at tilpasse sig efter en skade.

Det er vigtigt, at der foreligger en nøjagtig beskrivelse af den tilbageværende visuelle kapacitet, som kan danne grundlaget for tilrettelæggelsen af et visuelt træningsprogram efter hjerneskaden.

Personer der har en sådan skade på hjernen, oplever mange begrænsninger i det daglige liv. Der kan være problemer med at læse og kikke på computer. Nogle oplever dobbeltsyn, store forringelser i orienteringsevnen og afstandsbedømmelsen kan være forstyrret. Mange bevægelser på samme tid kan give ubehag ex. hvis man er på indkøb, eller hvis man skal være sammen med mennesker i sociale sammenhænge.

Dårligt samarbejde imellem vores forskellige sanser kan give svimmelhed og ubehag. Man har det ofte bedst hvis ting foregår i langsomt tempo, og man har brug for mange flere pauser end inden skaden skete.

I et nøje tilrettelagt optometrisk træningsprogram, tilrettelægger vi træningen ud fra klientens behov samt fysiske og synsmæssige formåen.