Hjerneskade

Hjerneskade

En hjerneskade eller blodprop bliver ofte efterfulgt af et delvist tab af synsfelt. Da omfanget af det visuelle systems optager en stor del af hjernekapaciteten, og forgrener sig igennem hele hjernen, er der en stor risiko for skader.

Man har længe haft den opfattelse, at disse skader på hjernen ikke kunne ændres. Flere undersøgelser har forbedret forståelsen af hjernens plasticitet, og dens evne til at tilpasse sig efter en skade.

Nyere forskning viser, at selv meget små mængder af overlevende neuroner i det skadede område, kan give gode muligheder for generhvervelse af nogle af de tabte synsfunktioner.

Tilbageværende strukturer i de primære skadezoner danner neurobiologiske grundlag for genskabelse af synet, enten spontant eller ved hjælp af synstræning.

Det er vigtigt, at der foreligger en nøjagtig beskrivelse af den tilbageværende visuelle kapacitet, som kan danne grundlaget for tilrettelæggelsen af et visuelt træningsprogram efter hjerneskaden.

Personer der har en sådan skade på hjernen, oplever mange begrænsninger i det daglige liv. Der kan være problemer med at læse og kikke på computer. Nogle oplever dobbeltsyn, store forringelser i orienteringsevnen og afstandsbedømmelsen kan være forstyrret. Mange bevægelser på samme tid kan give ubehag ex. hvis man er på indkøb, eller hvis man skal være sammen med mennesker i sociale sammenhænge.

Dårligt samarbejde imellem vores forskellige sanser kan give svimmelhed og ubehag. Man har det ofte bedst hvis ting foregår i langsomt tempo, og man har brug for mange flere pauser end inden skaden skete.

I et nøje tilrettelagt optometrisk træningsprogram, tilrettelægger vi træningen ud fra klientens behov samt fysiske og synsmæssige formåen.

 

Samarbejde med BOMI i Roskilde

 

Siden februar 2008 har Roskilde Synspleje, været fast tilknyttet Hjerneskadecenteret BOMI i Roskilde, hvor vi tilrettelægger visuomotorisk genoptræning af mennesker med erhvervede hjerneskader, herunder også folk med hjernerystelse (som i dag anderkendes som en lille hjerneskade).

Vores opgave består i at undersøge og evaluere de borgere der henvises fra BOMI, og derefter udarbejde et individuelt træningsforløb i den periode hvor de er tilknyttet hjerneskadecenteret BOMI.

Siden starten har flere hundrede mennesker gennemgået den visuomotoriske genoptræning, og vi har gennem hele den periode modtaget positive tilbagemeldinger fra deltagerne omkring forbedringer i deres hverdag i større eller mindre grad.

Ved slutevaluering kan både vi og BOMI konstatere forbedringer i det visuelle system, bedre balance, øgede synsmæssige færdigheder hvilket ofte resulterer i en bedre hverdag.

I februar 2008 havde Roskilde Synspleje, et pilotprojekt sammen med Hjerneskadecenteret BOMI i Roskilde, med henblik på visuomotorisk genoptræning af mennesker med erhvervede hjerneskader. Der blev målt forbedringer både på de bløde (livskvalitet/glæde), og de hårde værdier (målbare forbedringer). Resultaterne holdt stadig ved en opfølgende test 3 måneder efter forløbet var afsluttet.