Synstræning

Synstræning

Optometrisk synstræning er et øvelsesprogram der er forberedt specielt til den enkelte, for at forbedre de synsmæssige funktioner og præstationer.

Træningsmetoden anvendes til at ændre forskellige synsmæssige forstyrrelser så som:

  • Utilstrækkeligt udviklede øjenfølgebevægelser
  • Nedsat evne til at bruge begge øjne samtidigt
  • Skeletilstande
  • Dovent øje ( amblyopi)
  • Fokuseringsproblemer
  • Problemer af indlæringsmæssig karakter
  • Sensoriske og motoriske synsproblemer
  • Rehabilitering af synet efter hjernetraume eller blodprop, som har resulteret i kaos og forvirring af synsmæssige forhold

De fleste mennesker der går til optiker eller øjenlæge ved, at det vil blive opdaget, hvis de har en øjensygdom eller hvis de har brug for briller.

Der findes imidlertid andre synsmæssige tilstande, der som regel ikke bliver opdaget, og som afhjælpes bedst med synstræning.

Optometrisk synstræning kan forbedre de synsmæssige funktioner på en måde, som kan sammenlignes med fysisk træning, men som her involverer synsopfattelsen - at forstå og tolke det, man ser. Med andre ord, det som også kaldes for visuel perception.

Synstræningen er sammensat af kliniktræning, der varierer fra 1 gang om ugen til 1 gang hver 4. uge, og som altid kombineres med daglig hjemmetræning.

Der anvendes brilleglas, prismer og forskellige synstræningsøvelser, som omfatter alt lige fra motoriske aktiviteter til mere avancerede samsynsøvelser. Dette er for at lære klienten at anvende sit syn mest hensigtsmæssigt og effektivt. Det er ikke så meget instrumenterne, som det er den forståelse og den feedback klienten får, der giver de forandringer der skal til for at ændre de synsmæssige forhold.

Synsmæssige færdigheder skal udvikles indtil de er automatiserede og fungerer ubevidste sammen med kroppens andre færdigheder, motoriske som mentale. Det er vigtigt at følge programmet nøje, for derved at opnå størst mulig succes.

Udbyttet af synstræningen inkluderer bl.a. en forbedret synsopfattelse og evnen til vedvarende at kunne lave synsmæssigt arbejde under koncentrerede forhold, som ved læsning eller computerarbejde.

Nogle af de mest almindelige symptomer der afhjælpes igennem synstræning, er anstrengte øjne, hovedpine, koncentrationsproblemer, springer i linier og bytter om på bogstaver og andre synsrelaterede indlæringsvanskeligheder.

Synstræningen er individuel og er planlagt som én til én kliniktræning mellem optometristen og klienten, og har en varighed på ca. 50 minutter. Imellem klinikbesøgene skal der trænes hjemme ca. 20 minutter hver dag.